pondelok 4. februára 2013

Fašiangovníci v MZ


Fašiangový sprievod masiek dedinou sa mal pôvodne uskutočniť v sobotu, no počasie premiešalo účinkujúcim karty. V nedeľu už nepršalo, fúkal ešte nepríjemný vietor, ale na všetko odhodlaným maskám to nevadilo. Kráčali so spevom na perách popred okná našich domov. V sprievode sme videli čerta, vojaka, kovboja, cigánov, ženy v krojoch, turoňa, väzňa... 

K dobrej nálade hral Juro Debnáreje na harmonike, ujo Peťo na dychy a Zuzana na bubon. Títo vzácni hostia navštívili aj Miloslavovu zem. Zaspievali, zavinšovali a zatancovali si s gazdom a gazdinou. My sme ich na oplátku pohostili oškvarkovými pagáčmi, orechovými koláčmi, počastovali pálenkou a horúcim čajom. Starejšiemu sme na palicu zavesili klobásku, aby sa mu lepšie putovalo dedinou. Občerstvené masky poďakovali za hostinu a pokračovali na svojej ceste – rozdávať radosť, veselosť a zachovávať tradície našej obce. 

Ďakujeme za návštevu!