nedeľa 1. decembra 2013

Znovu veterány

Obec Prašice a Duchonka Camping usporiadali v sobotu 24. augusta 2013 už piaty ročník výstavy a spanilej jazdy historických vozidiel na Duchonke. Medzi ôsmou a deviatou hodnou ráno sa konala prezentácia posádok a  ich registrácia na  Veľkej pláži na Duchonke. Celú akciu otvorila starostka obce Prašice svojim príhovorom. Celkom sa zaregistrovalo 63 vozidiel, z toho polovicu tvorili motocykle. Štartom o 9,30 hod. sa kolóna historických vozidiel pohla v smere Duchonka – Topoľčany – Práznovce – Bošany – Klátova Nová Ves – Ješkova Ves – Veľký Klíž. Tesne pred jedenástou hodinou prvé vozidlá zaparkovali pri Lázni v Klížskom Hradišti. 
Foto: Lucia Kovárová


Majitelia veteránov si prezreli románsky kostolík a skanzen Starý Klíž. V rovnakom čase si ich „skvosty“ mohli prezrieť obyvatelia našej obce. Po občerstvení trasa veteránov viedla do Bošian, kde posádky privítal starosta obce a čakala ich prehliadka veľkého kaštieľa. Spanilá jazda sa pomaly vracala do Prašíc, kde boli vozidlá v centre obce tiež vystavené verejnosti. Po návrate na Duchonku čakala zúčastnených večera, voľný program a  vyhodnotenie akcie starostkou obce. Vyhodnocovali sa kategórie ako najstarší a  najmladší účastník stretnutia, najkrajší automobil, motocykel... a pod. Každý účastník dostal na záver zaujímavého dňa účastnícky list, ktorý mu bude pripomínať jeden nevšedný, zaujímavý deň, strávený s partiou podobne „postihnutých“ ľudí. (text: Tatiana Sasková)

Foto: Alexandra Sasková